Ośrodek Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała

Z nami odzyskasz wolność!

Kliknij tutaj

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała

Leczymy alkoholizm, pomagamy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Uzależnienie od alkoholu to ogromny problem dla samego alkoholika i jego najbliższych. Na szczęście istnieją nowoczesne metody leczenia tej choroby. W ośrodku leczenia stosuje się metody terapii lekowej, rehabilitacji i zapobiegania nawrotom. Zintegrowane podejście do leczenia gwarantuje trwały rezultat bez nawrotów.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Bielsko-Biała

Skuteczna terapia alkoholowa w naszym prywatnym ośrodki terapii leczenia uzależnień pozwoli Ci odzyskać wolność

ZADZWOŃ 574 271 441

Uzależnienie od alkoholu czy narkotyków jest chorobą przewlekłą. Większość pacjentów wymaga długotrwałej lub powtarzanej opieki, aby całkowicie zaprzestać używania i odzyskać życie. W ośrodku leczenia uzależnień Dezyderata zapewniamy kompleksową opiekę i możliwość skutecznego leczenia.

Leczenie uzależnień w Bielsku-Białej

Uzależnienie to złożona, ale uleczalna choroba, która wpływa na funkcjonowanie i zachowanie mózgu. Żaden pojedynczy zabieg nie jest odpowiedni dla każdego. Skuteczne leczenie zaspokaja wszystkie potrzeby pacjenta. Wystarczająco długie pozostawanie w leczeniu ma kluczowe znaczenie. Poradnictwo i inne terapie behawioralne to najczęściej stosowane formy leczenia. Leki są często ważną częścią leczenia, zwłaszcza w połączeniu z terapiami behawioralnymi. Plany leczenia muszą być często przeglądane i modyfikowane w celu dopasowania do zmieniających się potrzeb pacjenta. Leczenie powinno dotyczyć innych możliwych zaburzeń psychicznych. Detoksykacja wspomagana medycznie to dopiero pierwszy etap leczenia. Stosowanie leków podczas leczenia musi być stale monitorowane. Doskonale wiemy o tym w ośrodku Dezyderata. Stosujemy połączone metody leczenia, tak aby zmaksymalizować ich pozytywny wpływ na pacjenta. Dla wygody zapewniamy też transport z Bielska – Białej.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień

Istnieje wiele metod leczenia, które stosujemy w ośrodku Dezyderata. Są to wyroby medyczne i aplikacje wykorzystywane do leczenia objawów odstawienia lub prowadzenia szkoleń umiejętności. Ocena i leczenie współwystępujących problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja i lęk. Długoterminowa obserwacja zapobiegająca nawrotom.Zakres opieki z dostosowanym programem leczenia i opcjami kontrolnymi może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu. Leczenie będzie obejmować zarówno opiekę medyczną, jak i psychiatryczną. Opieka pooperacyjna może obejmować środowiskowe lub rodzinne systemy wsparcia powrotu do zdrowia. Leki mogą być używane do radzenia sobie z objawami odstawienia, zapobiegania nawrotom i leczenia współwystępujących schorzeń. Mogą pomóc w stłumieniu objawów odstawienia podczas detoksykacji. Detoksykacja sama w sobie nie jest „leczeniem”, a jedynie pierwszym krokiem w procesie uzdrowienia. Pacjenci, którzy nie otrzymują dalszego leczenia po detoksykacji, zwykle wznawiają przyjmowanie narkotyków czy alkoholu.

Leczenie uzależnień w prywatnym ośrodku

Stosowane przez nas terapie behawioralne pomagają pacjentom modyfikować swoje postawy i zachowania związane z używaniem narkotyków i alkoholu. Kontynuować inne formy leczenia. Pacjenci mogą być leczeni w wielu różnych sytuacjach z różnymi podejściami.

Ambulatoryjne leczenie behawioralne obejmuje szeroką gamę programów dla pacjentów, którzy regularnie odwiedzają nasz ośrodek. Większość programów obejmuje indywidualne lub grupowe poradnictwo. Programy te zazwyczaj oferują formy terapii behawioralnej, takie jak: terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga pacjentom rozpoznawać, unikać i radzić sobie z sytuacjami, w których z największym prawdopodobieństwem sięgają po narkotyki czy alkohol. Wielowymiarowa terapia rodzinna — opracowana dla nastolatków z problemami, a także ich rodzin — która dotyczy szeregu wpływów na ich wzorce i ma na celu poprawę ogólnego funkcjonowania rodziny.